3 intuitive readings, april.

Skrevet av Joanna Angeli Lauritzen, 11 april 2022, i blogg

Velg et av alternativene intuitivt på bilde 1 2 3

 

 

Vi er strømmer av bevissthet, slik fungerer det, at vi kan resonnere og ha kontakt gjennom tid og rom.

I disse readingene er det 3 forskjellige bevissthetsstrømmer, med 3 forskjellige fokuspunkt, med et tall og en krystall som representerer hver og en av dem. Kjenn etter hvilke du resonnerer sterkest med, 1, 2 eller 3. Energiene som former og skaper readingene tilhører ingen spesifik tid, slik kan du komme tilbake til dem, å velge på nytt om du føler intuitivt for det. Siden det er intuitive readinger, kommuniserer de også intuitivt med deg, om du tillater det. Les inn i dem, å se om du selv får tak i det som er til deg. Readingen kan være direkte til deg, eller at det er noe i dem som kan gi deg noe av verdi. Det er viktig i intuitive readinger å ta det som resonnerer med deg, og la resten gå, for det er ikke til deg. Det som er til deg, er det du føler, og finner verdi i, det som skaper sammenhenger og gir mening. I intuitive readiger leses potensialet til en energi som kommer opp for å bli sett og hørt.

Det er universet, i alt, som omgir alt, som vil kommunisere og utvide sin bevissthet, gjennom alt, i alt, som kommuniserer i denne energien.

 

1

I denne energien ser jeg et prisme, som en trekant, i midten av øynene, der det tredje øyet er, hvor mer lys slippes inn og bevisstheten i deg vil starte gå dypere, ut av en svart og hvitt bevissthet, og inn der hvor man kan se fargene. Der skyld ikke finnes og uskylden gjenopprettes, gjennom en høyere bevissthet, som nå er tilgjengelig for deg. Dette skjer når noen ytterpunkter har blitt forstått og man er klar for mere av alt inni seg, av flerspektrede forståelser, og en større bevissthet. Dette er de kreatives domene, hvor inspirasjon og lettet kan få rom, selv i de dypeste og mørkeste ting, med mindre frykt og mer nysgjerrighet, om hvordan alt henger sammen og hvordan alt blir til. Jeg ser at det er en større innvielse i dette feltet for deg hvor reisen handler om å skape et større spillerom til deg selv. I dette rommet, vil du kunne møte andre mennesker, og gi de det samme rommet. Rommet til å være seg selv, med letthet, uten at polariteter og forskjeller trenger å bli opplevd som trusler, for ens egen eksistens, som vil ta en mer ut av en smerte og forvirring, og inn i en ny måte se verden på. En ny måte å se verden på, henger ofte sammen med, en ny måte å se seg selv på, og en ny måte å se seg selv i sammenheng med verden og andre, som igjen blir en ny måte å navigere seg gjennom livet. I dette er det en sterk transformativ energi, i å ikke tro på at mørket lenger kan ødelegge for deg, og få deg til å slutte å tro på deg selv, men at alle situasjoner er en mulighet til å lære noe nytt, se noe nytt, forstå noe nytt, uansett. Du vil få tak i noe, som gjøre at du kommer styrket ut av tidligere erfaringer. Det som styrker deg, kommer gjennom å se at ingenting er svart-hvitt, men å se mer nyansert på alt i livet, og se at denne utfoldelsen har et potensiale for evig utfoldelse. Det er ikke lenger to sider av en sak, men et helt spekter, også inni deg, du er lyset, og dine erfaringer er prisme, og det sammen, har potensialet for alle fargene, om de settes sammen. Dette vil skape nye veier, nye muligheter og forme nye bånd, til mennesker som har fått tak i en liten bit av evigheten.

Krystall, regnbue fluoritt, klarhet, vitalitet og kreativitet. Hjerte Krystall, krone og det tredje øyet.

 

regnbue fluorite trumlet

 

 

2

I denne energien ser jeg for meg en fugl som flyr høyt, der alt handler om å navigere ved å skifte perspektiver, fra et oversiktlig sted i seg selv, og slik flytte hindringer, som kan gi en følelse av å fly, å være i flyt. I dette terrenget handler det ikke om å ha rett, men å være sann mot seg selv. Å kjenne etter, hva som er sant for deg, og i dette komme dypere ned i kroppen, på en måte hvor du vil føle en ny og annerledes form for frihet. Hvor frihet er en balanse av å fly mentalt, gjennom mental oversikt, og å gå inn i kroppen din og møte det du er redd for her, og lære overkomme det. Noen ganger er det vi er redde for, friheten selv. Å se at vi kan holde oss selv fanget i vårt mentale fengsel gjennom opplevelser av å være fanget, hvor buret har blitt vårt nye hjem, fordi den gangen, hadde vi ikke noe valg, og vi valgte skape et hjem der vi var, for å overleve på best mulig måte, men nå, er det akkurat dette du skal helt ut av. Dette handler om å se at frihet handler om å balansere de høyeste og laveste aspektene av oss selv, når vi har mestret det, er balansen det neste trinn. Slik skaper vi veier for å flyte med strømmene som er i oss selv. Slik kan vi fly i kroppen vår, som et helt menneske, i et kaotisk liv, uten å miste oss selv. Jeg ser det som to energier som skal bli til en, med en klarere og renere strøm av energi imellom seg, der begge får sterkere tilgang på seg selv, i dette møtepunktet og forpliktelsen. Dette kan være kroppen og sjelen, hode og hjertet. Det kan være sjels aspekter som kommer sammen i en selv, sterkere indre unity. Det kan også være et nytt partnerskap med en likesinnet, hvor begge har evnen til å se hverandre, på ekte.  Dette kan være noe som kommer nå, eller senere for deg. Vi må først skape rom for det. I partnerskap som allerede er ser jeg at dette er en tid hvor noen knytter seg sterkere til hverandre og andre som går fra hverandre. Dette føler jeg handler om frykt. At frykt er et element som må forstås og tas hensyn til gjennom vennlighet og respekt. Det må mer forståelse inn for det mest sårbare materialet vi er laget av og hvordan å ivareta det. Hvordan å ivareta hverandre. Det er slik vi skaper sterke relasjoner og styrker relasjonen til oss selv. Å danne et sterkt partnerskap, er slik vi kan fly sammen, som frie fugler. Dette er det samme inni oss. At vi må skape sterke bånd til egne følelser, tanker og vesen for å klare navigere oss på en uanstrengt måte. For deg som har valgt denne readingen, nr 2, ser jeg at det handler mye om å lære kjenner hvor energiene går og følge dem, ved å ha oversikt over elementene, uten å skulle ha kontroll på dem, men gjennom følelsen av forståelse for deg selv. Hold på deg selv, din indre kjerne, og led deg selv. Hvor det å skape sterkere kontakt og forståelse mellom det høyeste og det lavest i deg selv, er det som befrir deg. Befrir hjertet ditt og dermed sjelen din. Noen ganger er vi hverandres engler, som kan gi hverandre støtte, i dette, et hjerte å hvile i, noen ganger trenger vi hverandre. Det handler mye om å se man må forstå seg selv først, før man kan forstå andre,  se sin verdi og hvordan ivareta den, i denne kaotiske verdenen, samtidig tillate likesinnede som kan gi den støtten, i dette for deg, inn, i møtepunktet hvor selvstendighet og gjensidig avhengighet får kontakt, som sammen skal gjøre en sterkere, men ikke fanget. Kjenn dine rettigheter som beskytter din frihet.

Krystall, honey calcite, honningens myke energier, rett bruk av makt, indre ledelse. Sacral og solarplexus aktivering og healing. 

 

 

 

3

I denne energien ønsker jeg bare å si til deg at du er et unikum og din unikhet skinner sterkt. Det er som et fengsel av andres meninger, tilstander, og betingelser er tatt av deg og du er klar til å leve i en magisk verden, i din verden. Jeg ser dette er slutten på en enorm avslutnings-prosess på mange nivåer. Du bærer en kosmisk bevissthet som skaper seg selv ut fra sine visjoner og drømmer. Det er en energi som gjør seg klar, til å gå for det, ved å tro på deg selv. Denne friheten er gitt deg fordi du fortjener den. Det er noe du har vunnet gjennom erfaringer. Det er derfor dette ikke er noe noen kan stjele fra deg, eller ta som dems på noe måte. De kan prøve, men vit at det er bare ekte i deres illusjon at de kan ta noe fra deg, andre kan bare imitere det vi er, de er seg, du er deg, med all den magi det innebærer. Du er verdig, ikke la noen ta fra deg den følelsen. Dette er ditt, og det du sitter med en høy bevissthet om sann frihet og hva det virkelig er. Sann frihet handler om å være forankret i lyset, i ditt eget lys, ved å sette sannheten høyt og være modig. Din forståelse av deg selv, gjennom å se at du er spesiell og et kosmisk mirakel, den er sann, jeg bekrefter den for deg nå. Kjenn på det, du er sann og helt ekte. Jeg ser det som at ditt tredje øye er i ferd med å bli helt ferdig utviklet og senteret du handler fra. Og gjennom dette så holder du på å bli helt utviklet slik du alltid var ment. Du er i ferd med å gjenopprette kontakten til høyere visdom og guddommelighet. I denne prosessen handler det mye om å gi slipp på det som nå er ferdig. Dette kan være en vond sorgprosess for noen, og for andre kan det føles som man får solen i gave. Det vil handle om å nære denne kontakten du har fått, til noe større enn deg selv, som er deg selv, ditt høyere selv, slik at du kommer helt ut av et mørke og lar det mørke gå i oppløsning i deg med tiden, og bli til den nattehimmelen som gjør ditt lys klarere, og enda mer spektakulært. I begynnelsen er dette en forløsningsprosess, og en skapelsesprosess som kan være veldig krevende for noen, mens for andre kan det føles som noe man kan gå av seg. Dette handler helt om hvilke liv man har levd og hvilke individuelle oppgaver som står fremfor en. Vi kan sjelden sammenligne oss med hverandre, da vår reise er helt unik. Det handler om hvem vi ønsker å bli og hva vi er villige til å gå gjennom for å komme dit, liv etter liv. Det er som du skaper noe, og deg selv, i luften, for du har allerede hoppet. Det kan være at du må lære nå, å navigere gjennom det ukjente, der alt kan virke mørkt. Men jeg ser det som en energi som ikke føler seg truet, av det ukjente. Aldri glem at du er lyset, og at du har alt du trenger for å klare dette. Det betyr ikke at du skal gjøre alt alene, men at du må fortsette, og ikke gi opp, uansett. Mye er klart selvom lite viser seg til deg enda. Det er noe her som er ditt, bare du kommer deg gjennom en passasje. Denne energien er veldig høyfrekvent, men og krevende. Det er noe veldig lett i energien, om du klarer holde troen på det du ser, og troen på deg selv, og vite at en skapelsesprosess kan sjeldent presses frem. Noen ganger må vi gå hele veien, for å se hva vi virkelig har blitt, og hvor langt vi har kommet. Det er som noe helt nytt er skapt, og det ikke finnes noe speil, da må du ha tro, på det du kjenner, i deg selv, en kosmisk bevissthet, en tro på noe, å gå hele veien.

Krystall, klar kvarts, magikerens talisman, den klarner negative energier, renser, høyner vibrasjoner, og skaper fokus. Spesielt for det tredje øyet og kronen.

 

quartz klar kvarts bergkrystall

 

 

Intuitiv reading av Joanna Angeli.

 

 

 

 

 

 

 

Krystaller kan ikke erstatte tradisjonell medisin og legepraksis for fysisk og psykisk helse. Trenger du noen å snakke med hvilken som helst tid på døgnet 116123

Del innlegget: