3 intuitive readings, april.

fluoritt, honning calcite, bergkrystall

Velg et av alternativene intuitivt på bilde 1 2 3     Vi er strømmer av bevissthet, slik fungerer det, at vi kan resonnere og ha kontakt gjennom tid og rom. I disse readingene er det 3 forskjellige bevissthetsstrømmer, med 3 forskjellige fokuspunkt, med et tall og en krystall som representerer hver og en av…

Les mer